یکی از اصطلاحات معمول و بامعنی و پرکاربرد کرمانی، اصطلاحی است تحت عنوان: «کُتِ فتنه». کت در لهجه‌ی کرمانی به معنی سوراخ است. حال بعضی‌ها معتقدند که کت، سوراخی است که ته ندارد. مثل سوراخی که توسط میخ در دیوار ایجاد می‌شود. وقتی کت با کلمه‌ی فتنه همراه می‌شود معنی منبع به خود می‌گیرد. در حقیقت کت فتنه به شخصی اطلاق می‌شود که در انجام «دو بهم زنی» تبحر بالایی دارد. در همین زمینه عبارت «کُتِ فیلم» را هم داریم که به اشخاص مجلس‌گرم‌کن اطلاق می‌شود. کسانی که وقتی کنارشان می‌نشینی از خنده روده‌بر می‌شوی.

کرمان‌ها در خصوص کلمه‌ی کت پیشوندها و پسوندهای زیادی دارند که هر کدام فلسفه‌ای برای خود دارند.

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ یکشنبه 1393/06/02 |
میزی برای کار،
کاری برای تخت،
تختی برای خواب،
خوابی برای جان،
جانی برای مرگ،
مرگی برای یاد،
یادی برای سنگ،
این بود زندگی... حسین پناهی

و چقدر زیبا محسن چاوشی همین چند خط را اجرا کرده است.

دانلود آهنگ این بود زندگی محسن چاوشی

 

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ سه شنبه 1393/05/21 |

ضرب‌المثل شماره‌ی ده:

"هر چی داریم به بر داریم / به بقچه دست خر داریم"

به بر: به تن

دست خر: کنایه از هیچ

این ضرب‌المثل به افرادی اشاره می‌کند که هیچ‌گاه آینده‌نگری را سرلوحه‌ی کار خود قرار نمی‌دهند.

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ جمعه 1393/05/10 |

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ یکشنبه 1393/05/05 |

دلم آلوده‌ی درد و گناه است / خدایا، زندگی افسوس و آه است.

چو شب‌های تهی‌دستان، پگاهم؛ / سیاهست و سیاهست و سیاه است.

 

شبم آماج کابوس و خیالست / به قلبم آتش عشق و وصالست

الهی ذره‌ای از نور امید، / که این ذره نشانی از کمالست

 

گنه کردم در این ویرانه دنیا / همی‌بودم سراسر غرق رویا

خداوندا کریمی، مهربانی؛ / همی‌بگذر از این مخمور تنها

 

الهی بنده‌ای گم‌کرده‌راهم / سراپا غرق دریای گناهم.

نگاهی از سر رحمت، الها؛ / وگرنه تا قیامت روسیاهم.

 

خداوندا گنهکاری اسیرم / به‌سان خاک تفتان کویرم

نیازم اندکی باران رحمت / دوباره زنده گردم، جان بگیرم

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/04/25 |