نشر نون / نمایشگاه کتاب کرمان

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/07/30 |

نسیم کرمان

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ دوشنبه 1393/07/28 |

ضرب‌المثل شماره‌ی  سیزده:

"از خرِ برهنه پالون؟"

معادل در ادبیات فارسی: بیا این کف دست. مو بکن

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/07/23 |

نسیم کرمان

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ شنبه 1393/07/12 |

این پرنده‌ی زیبا اما زخمی که در دامنه‌ی کوهستان‌های اطراف کرمان پیدا شده، هم‌اکنون تحت مداواست و قرارست به زودی به دامان طبیعت بازگردد.

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ سه شنبه 1393/07/08 |